1.august økte den skattefrie kontantstøtten
Foreldre med kontantstøtte får økte utbetalinger fra 1. august. (Illustrasjonsfoto)

1.august økte den skattefrie kontantstøtten

Økte utbetalinger for ordningen med kontantstøtte.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 01.08.2017 16:00

Fra 1. august økte den skattefrie kontantstøtten fra 6 000 kroner til 7 500 kroner. 

Det er Stortinget som fastsetter satsene for kontantstøtten årlig. Kontantstøtten er skattefri og blir utbetalt én gang per måned.

Familier med barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage, kan få kontantstøtte. Vilkåret for å få kontantstøtte er at barnet ikke, eller bare delvis, har plass i barnehage som mottar offentlig driftstilskudd. Foreldre kan få redusert kontantstøtte dersom barnet har deltidsplass i slik barnehage, ifølge Regjeringen.no. 

Regjeringen mener kontantstøtten skal bidra til at familiene får mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn og at familiene får reell valgfrihet når det gjelder omsorgsform for barna. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS