Viktig med IT-opplæring til eldre
Eldre får tilbud om opplæring i bruk av IKT. (Illustrasjonsfoto)

Viktig med IT-opplæring til eldre

Tidligere studier viser at mange eldre i dag ikke bruker internett eller Facebook og Instagram
Riks
Raymond Elde
Publisert : 31.07.2017 01:19

IT-opplæring er nyttig for å hjelpe de eldre å opprettholde og styrke sine sosiale nettverk, viser ny forskning.

Studier viser at teknologibruk styrker sosial støtte, sosial kontakt, livskvalitet og velvære blant eldre. Ikke alle eldre er like gode på å bruke teknologien som er tilgjengelig, ifølge Forskning.no. 

Nå viser resultatene fra et forskningsprosjekt at for å få eldre til å bruke teknologi mer, må det godt tilrettelagt opplæring til.

I dag er det flere frivillige organisasjoner som tilbyr IKT-opplæring for eldre. Forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning har undersøkt hvilken effekt disse tilbudene har for eldre. 

Målet var å finne ut om IKT-opplæring kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde de sosiale nettverkene sine.

Resultatene fra prosjektet viser at effektene av opplæringen så langt har fungert i retningen av det myndighetene ønsker, at eldre kan bli mindre ensomme ved å få opplæring i informasjonsteknologi. En positiv effekt er at de føler seg mer inkludert i samfunnet når de mestrer digitaliserte ordninger som banktjenester og selvangivelse.


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS