Sjømatpenger til Nordkapp Filmfestival
Bengt Rune Strifeldt mener sjømattilskudd er viktige penger for festivaler og arrangement i Finnmark. (Arkivfoto)

Sjømatpenger til Nordkapp Filmfestival

Fredag formiddag ble det klart at Nordkapp Filmfestival får tilskudd til sjømataktiviteter.
Filmfestivalen
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.07.2017 12:00
Sist oppdatert : 14.07.2017 14:22

Nordkapp Filmfestival har fått 100 000 kroner fra en tilskuddsordning som har som formål å stimulere til tiltak som på sikt er med på å øke sjømatkonsumet hos den norske befolkningen.

Bengt Rune Strifeldt, førstekandidat for Finnmark FrP ved stortingsvalget, oppfordrer aktører til å søke om tilskudd. 

--Dette er viktige tilskudd til arrangement og festivaler i Finnmark, sier Bengt Rune Strifeldt til Radio Nordkapp. 

Andre aktører i Finnmark som fikk penger fra potten i denne runden var Barents Musikk- og kulturforum 65 000 kroner og Finnmarksrittene 100.000 kroner. 

Vurderinger: 
Nordkapp Filmfestival
Avdelingen synes det er positivt at NFF ønsker å fremme sjømat under festivalen og anbefaler at det innvilges støtte til å arrangere sjømatkurs. Beløpet er justert etter hva vi anser vil være realistisk å gjennomføre mht antall deltakere på festivalen sammenlignet med andre matfestivaler som f.eks. Gladmatfestivalen i Stavanger og Trøndersk Matfestival som har om lag 200.000 besøkende og som mottar støtte på 200.000 kroner fra departementet.

Barents Musikk- og kulturforum
Avdelingen mener det er positivt at Barents Musikk- og kulturforum ønsker å gjennomføre sjømattiltak under Kunesdagen.

Finnmarksrittene
Avdelingen synes det er positivt at mat som serveres på ulike sportsarenaer dreies i retning av sunnere alternativer enn det som tradisjonelt bruker å serveres på slike arrangement. Vi mener Finnmarsrittene har gode intensjoner med sjømattiltaket de presenterer i søknaden, selv om vi ser at barn og unge burde vært mer med i tilberedningen av sjømaten. Dette vil vi ta med i vilkår for å motta tilskudd til dette sjømattiltaket.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS