Fornøyd med rektorutdanningen
Ansatte ved Nordkapp videregående skole Nordkapp maritime fagskole, har gjennomført rektorskolen. (Arkivfoto)

Fornøyd med rektorutdanningen

Personer i Nordkapp har gjennomført skolen.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 16.07.2017 03:45

Deltakerne på den nasjonale rektorutdanningen er svært fornøyde med utdanningen.

Deltakerne forteller at studiet er relevant for egen praksis og at det har høy kvalitet. Deltakerne opplever at de blir tryggere ledere og mer bevisste på egen ledelsespraksis, viser en rapport Utdanningsdirektoratet har publisert. 

Undersøkelsen fra NTNU Samfunnsforskning og NIFU viser at det er stor variasjon i hvordan de ulike tilbyderne av rektorutdanningen har organisert studieprogrammene. Samtidig er det klare fellestrekk, blant annet ved at alle legger stor vekt på at deltakerne kobles tett opp mot praksisfeltet og egen organisasjon. 

Ansatte i Nordkapp, både i grunnskolen og videregående skole, har gjennomført rektorskolen. 

Regjeringen har besluttet å videreføre rektorutdanningen i en ny femårsperiode, fra 2015 - 2020. Rektorutdanningen er dermed også blitt en viktig del av Lærerløftet, som innebærer den største satsingen på videreutdanning for lærere noensinne.  

--Faglig trygge rektorer vil også bidra til at elevene lærer mer. Å styrke rektorenes rolle som pedagogiske ledere er avgjørende for satsingen på kunnskapsskolen de neste årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS