Endrer regulering av snøkrabbefangst
Fiskeriminister Per Sandberg (FrP). (Arkivfoto)

Endrer regulering av snøkrabbefangst

Nærings- og fiskeridepartementet har endret forskriften.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.07.2017 11:10

Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt endringer i forskrift om fangst av snøkrabbe.

Det er tidligere fastsatt en totalkvote for fangst av snøkrabbe i 2017 på 4 000 tonn, på bakgrunn av biologisk rådgivning fra Havforskningsinstituttet. Av dette kvantum avsettes 500 tonn til eventuelle avtaler med andre land. Fangsting av snøkrabbe stoppes når totalkvoten er fisket opp, og det fastsettes ikke fartøykvoter.

--Det er vist stor interesse fra andre land for å fiske snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet. Det er derfor naturlig å ta høyde for eventuelle bilaterale avtaler med andre land når det nå er fastsatt en totalkvote. Dette er på lik linje med avsetninger til bilaterale bytteavtaler på andre arter også, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP), ifølge Regjeringen.no. 

Det innføres krav til rapportering om innblanding av såkalt «bløtkrabbe» i fangstene i perioden 1. juni til 30.september, og det er satt en grense for maks innblanding av bløtkrabbe på 20 % i en enkelt fangst. Ved for stor innblanding av bløtkrabbe må fartøyene skifte fangstfelt. Det vil bli sendt ut retningslinjer for hvordan innblandingen skal beregnes.

I tillegg må fartøy som planlegger å fangste snøkrabbe i perioden 1.juni – 30. september sende melding til Fiskeridirektoratet senest en uke før oppstart av fangsting. For fartøy som allerede er i aktivt fiske i dag, gjelder dette kravet til melding fra neste planlagte tur.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS