Trygg oppdrettsfisk
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, har undersøkt oppdrettsfisk. (Illustrasjonsfoto)

Trygg oppdrettsfisk

Ikke uønskede stoff i helseskadelige mengder i norsk oppdrettsfisk.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 01.07.2017 03:45

I 2016 ble over 13 000 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoff. Resultatene viser at nivåene av miljøgifter er under EUs grenseverdi, og at det er trygt å spise norsk oppdrettsfisk.

Hver år overvåker Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, norsk oppdrettsfisk på oppdrag for Mattilsynet. Overvåkningen skal sjekke at norsk oppdrettsfisk ikke inneholder uønskede stoff i helseskadelige mengder, og er trygg å spise. Dette kontrollsystemet er i samsvar med EU sine retningslinjer.

I 2016 undersøkte NIFES 13.415 oppdrettsfisk. Fiskene ble analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd, og resultatet blir sett på som representativt for den merden. Over 90 prosent av prøvene i denne overvåkningen er laks, men den inkluderer også oppdrettsarter som regnbueørret, kveite, røye, piggvar og flekksteinbit, ifølge Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. 


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS