Svein Ludvigsen med i ekspertutvalg
Ekspertutvalg skal foreslå nye fylkeskommunale oppgaver. (Illustrasjonsfoto)

Svein Ludvigsen med i ekspertutvalg

Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 1. februar 2018.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.06.2017 15:45

Svein Ludvigsen, tidligere Høyre-politiker og Fylkesmann i Troms, er ett av medlemmene i ekspertutvalget som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

8. juni vedtok Stortinget den nye fylkesstrukturen, som deler landet inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020. Stortingsflertallet støtter også regjeringens forslag om å sette ned et ekspertutvalg.

Utvalget skal legge den nye fylkesinndelingen til grunn, og vurdere oppgaver og myndighet utover det Stortinget har sluttet seg til ved behandlingen av proposisjonen om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.

Utvalget skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Utvalget blir ledet av professor Terje P Hagen. Foruten Svein Ludvigsen er førsteamanuensis Jon P. Knudsen, professor Anne Lise Fimreite, forsker I Gro Sandkjær Hansen, tidligere avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Christine Hjortland, og Fylkesrådmann i Sogn og Fjordane Tore Eriksen medlem av ekspertutvalget regjeringen har satt sammen. 


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS