Færre unge har deltidsjobb
Færre ungdommer tjener penger på deltidsjobb sammenlignet med90-tallet. (Illustrasjonsfoto)

Færre unge har deltidsjobb

Primært guttene som sliter med å få sommerjobb.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 13.06.2017 20:00

Stadig færre tenåringer har i dag erfaring fra arbeidslivet, for eksempel i form av en deltidsjobb eller sommerjobb.

Mens nærmere tre av fire 17-åringer hadde inntekter fra slike jobber på slutten av 1990-tallet, gjaldt dette bare om lag halvparten av 17-åringene i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå. 

Tall fra inntektsstatistikken viser imidlertid en klar nedgang i andelen unge i alderen 15–17 år som har slike inntekter og aller mest for gutter. Ser vi på utviklingen mellom 1993 og 2015, viser statistikken at det var flest ungdommer med yrkesinntekter på slutten av 1990-tallet. For gutter som var 17 år i 1998, var for eksempel nærmere 75 prosent registrert med en yrkesinntekt dette året. I 2015 var det mindre enn halvparten av guttene på samme alderstrinn med slik inntekt. Også blant andre ungdommer i alderen 15–17 år var det klart flere som tjente egne penger på slutten av 1990-tallet, sammenlignet med i dag.


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS