Forventninger til 2017-sesongen
Stabursneselva i juni 2016.

Forventninger til 2017-sesongen

FeFo-elvene har over tid vist en positiv utvikling.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 01.06.2017 01:35

Det ble samlet sett rekord i FeFo-elvene i 2016. I år er det knyttet spenning til om det blir et storlakseår i finnmarkselvene.

Det ble i 2016 fisket til sammen 66.240 kilo laks i de 50 vassdragene som FeFo forvalter i Finnmark. Antallet registrerte laks var 32.826. Selv om antallet var lavere enn året før, ble 2016-sesongen den beste noensinne, målt i fangstvekt.

Forutsetningene til stede
Ved midnatt 1. juni er de første sportsfiskerne på plass i elvene i Finnmark. Utmarksforvalter Steinar Normann Christensentror på enda høyere snittvekt denne sommeren.

--2016 var det beste mellomlaksåret vi har registret, og det skulle tilsi et godt storlakseår, sier utmarksforvalter Steinar Normann Christensen. 
Han har hovedansvaret for lakseforvaltningen i finnmarkselvene med unntak av Altaelva og grensevassdragene Tana og Neiden.

Det ble i 2016 satt rekorder i Ytre Billefjordelva, Tømmervikelva, Langfjordelva, Stordalselva i Berlevåg, Kongsfjordelva, Syltefjordelva, Vestre Jakobselv og Bergebyelva.
I tillegg er fem av FeFo-elvene i Finnmark blant de 20 beste i landet, ifølge Statistisk sentralbyrå. De fem er Vestre Jakobselv (8), Lakselva (11), Syltefjordelva (17), Repparfjordelva m/Skaidielva (18) og Kongsfjordelva (20).

Storlakselva
Over tid viser også FeFo-elvene en vedvarende positiv utvikling.
Lakselva i Porsanger ble storlakselva i Finnmark i 2016-sesongen med 47 prosent av fangsten på sju kilo eller mer. Deretter kom Alta (ikke FeFo-elv) med 29 prosent storlaks.

--Til denne sesongen forventer jeg fortsatt økning totalt for våre vassdrag. Årsaken er at 2011 var et godt år. Dersom vi regner med at gjennomsnittssmolten er fem år og så er et år i havet, så kommer den generasjonen tilbake til elvene i år, framholder Christensen.

(Pressemelding fra FeFo)


Annonse:
https://www.facebook.com/events/332822274202802/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS