Krever midler til infrastrukturtiltak
Geir Ove Bakken, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel. (Foto: Finnmark fylkeskommune)

Krever midler til infrastrukturtiltak

Geir Ove Bakken (Ap) ønsker møte med Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 15.05.2017 01:19

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken krever midler til samferdselsprosjekt i Finnmark. Han ønsker nå å møte to departement for å få til infrastruktur i Nord-Norge. 

Bakken har, sammen med Troms fylkeskommune og NHO/LO, bedt om et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å diskutere bruken av ubenyttede kompensasjonsmidler for 2018. 

Vil sikre at forventningen til 1,6 milliard oppfylles
Bakken sier årsaken til kravet er at regjeringa i 2014 avsatte 1,6 mrd. for perioden 2014-18 til infrastrukturprioriteringer i Nord-Norge. Bakgrunnen var nye retningslinjer for differensiert arbeidsgiveravgift for næringslivet. Målet med disse midlene var å sikre kompenserende tiltak for næringslivet gjennom forsering av planlagte infrastrukturtiltak i NTP. 
--Med bakgrunn i avsatt ramme og tildeling for perioden 2014-17, mener vi det fortsatt er ca. 300 mill. kr i ubenyttede midler, som ikke er fordelt for 2018, sier Geir Ove Bakken.

Finnmark har fått 320 mill. i 2014-17
Finnmark er tildelt ca. 320 mill. kr i perioden 2014-17. Midlene er benyttet på bruer på RV 94 ved Skaidi og E6 i Nesseby kommune, innseiling til Polarbase i Hammerfest og avsatte midler til innseilinga til Leirpollen i Tana. I tillegg er det sikret 10 km dekkelegging på fylkesvegnettet i Tana og Nordkapp. Resten av midlene er fordelt i Troms og Nordland

Fylkestingets prioriteringer er klare 
Bakken sier prioriteringene i Finnmark er klare: 
--Fylkestinget har tidligere vedtatt å prioritere utskiftning av E6 Vuolmmašjohka bru i Porsanger kommune, for å unngå flaskehals på E6. Deretter ønskes delfinansiering av tilførselsveg til ny havn i Kirkenes, forutsatt at prosjektet kan realiseres, sier Bakken. 

Ønsker å videreføre ordninga for perioden 2019-23
--Vi ønsker også å diskutere regjeringas planer, etter 2018, knyttet til en videreføring av kompenserende tiltak rettet mot infrastruktur, sier Bakken.
Eller har regjeringa andre virkemidler som vurderes som en mer effektiv innretning for de kompenserende tiltakene, spør Finnmark fylkeskommunes hovedutvalgsleder med samferdselsansvar.

(ffk.no)


Annonse:
http://www.nordkapp.kommune.no/index.php?cat=2925
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS