Krever mer penger til rassikring
Hjullasteren havnet i fjæra etter ras i Skipfjorden denne vinteren. (Foto Avinor Honningsvåg)

Krever mer penger til rassikring

Krav fra møtet i KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.05.2017 09:45

KS i Nord-Norge krever mer penger til rassikring og fiskerihavner.

--Årets vinter har igjen vist at behovene til nasjonal rassikringsramme for fylkes-, og riksveg er store. KS fylkesmøte syns det er bra at man har en lik fordeling mellom riks-, og fylkesvegramme, men vil vise til at med en ramme på 24 milliarder er man langt unna å kunne dekke behovet, som for høy og middels risiko er anslått til 48 milliarder, der fylkesveg har den største andelen. Det skriver KS i uttalelsen. 

--Fiskerihavnene må også sikres gode rammer for å gjøre transporten effektiv fra kyst til marked og en konstaterer at i NTP forslaget er det flere viktig fiskerihavntiltak som er utsatt på til gjennomføring i siste del av perioden, noe som er meget uheldig. Det skriver KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark. 


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS