Økt verdiskaping i petroleumssektoren
Petroleumsvirksomheten bidrar med store inntekter til velferd i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Økt verdiskaping i petroleumssektoren

Lønnsomheten på norsk sokkel er god også med dagens oljepriser.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.05.2017 23:30

Petroleumsvirksomheten er Norges desidert største og viktigste næring og bidrar med store inntekter til fellesskapet i 2017.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Revidert nasjonalbudsjett 2017 anslått til rundt 179 milliarder kroner i 2017 (faste 2017-kroner). Dette er en økning på om lag 54 milliarder sammenliknet med året før. Anslaget inkluderer skatter og avgifter, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Statoil, melder Olje- og energidepartementet i en pressemelding. 

--Petroleumsnæringen har lykkes med å redusere kostnadene for å øke produktiviteten og effektivisere driften. Dette øker konkurransekraften for norske selskaper og sikrer framtidige verdiskaping, arbeidsplasser og statlige inntekter som igjen finansierer velferden vår, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Mulighetene på norsk sokkel er fortsatt store. Av de totale utvinnbare ressursene var kun 48 prosent produsert ved inngangen til 2017.


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS