Robust elektronisk infrastruktur for kommunene i Nord-Norge
Mannskapet om bord i kabelskipet «Nordkabel» og dykkere fra Barentsdykk Mehamn rettet feil på kabelen i vinter. (Foto: Barentsdykk Mehamn AS)

Robust elektronisk infrastruktur for kommunene i Nord-Norge

Krav om bedre infrastruktur for internett i Nord-Norge.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.05.2017 01:35

KS i Nord-Norge krever at det blir lagt flere fiberkabler i distriktene for å sikre mer robust infrastruktur.

--Eksisterende internettforbindelser må bli gjort mer robust ved feil i infrastrukturen. Det har vært svært mange brudd i fiberkabel i sjø vinteren 2017 som viser at den digitale infrastrukturen ikke er solid nok for mange kommuner i Nord-Norge og reparasjoner kan ta lang tid. Kommuner uten alternativ fiberforbindelse har vist seg å være svært sårbare når det blir brudd, skriver KS.

Felles fylkesmøte 2017 for KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark mener at:
-Alle kommuner må ha en godt utbygget digital infrastruktur
-Staten må ta større ansvar for at det bygges og finansieres alternativ stamveifiber til de kommunene som ikke har slikt. Dette for at samfunnene skal kunne fungere, selv om det er brudd på en fiberkabel. 
-Det må legges alternative forbindelser slik at det kan gis rask og driftssikker internett-tilgang til bygder langs fibertraseen
-Det må utarbeides en «NTP» for utbygging av høyhastighets internett for Nord-Norge


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS