Fylkesutvalget ønsker ikke å deregulere drosjemarkedet
Fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune mener behovsprøvingen og kjøreplikten er to sentrale element i dagens regulering av drosjemarkedet. (Arkivfoto)

Fylkesutvalget ønsker ikke å deregulere drosjemarkedet

Fylkesutvalget i Finnmark har behandlet delingsøkonomiutvalgets forslag.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 10.05.2017 11:00

Fylkesutvalget har vedtatt en høringsuttalelse som går imot delingsøkonomiutvalgets forslag om å fjerne reguleringen av drosjenæringen. 

Delingsøkonomiutvalget har i sitt arbeid med NOU 2017:4 «Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer» foreslått fjerne behovsprøvingen av drosjeløyvene og kjøreplikten (driveplikten).

Fylkespolitikerne mener delingsøkonomiutvalgets forslag vil ramme distriktene hardt, og peker på behovsprøvingen og kjøreplikten (driveplikten) som to sentrale elementer i dagens regulering av drosjemarkedet. 

Behovsprøving 
I høringsuttalelsen uttales det at «Behovsprøvingen som en sentral del av dagens løyveordning sikrer den enkelte løyvehaver nok oppdrag til å kunne ha en inntekt å leve av. Dersom løyveordningen forsvinner, vil det åpnes opp for en skjerpet konkurransesituasjon. Konkurranse er i utgangspunktet bra for forbrukeren, men en konkurranse i små marked kan gi en markedssvikt hvor aktørene i drosjemarkedet utkonkurrerer hverandre. Distriktene vil kunne oppleve å stå uten drosjer.» 

Kjøreplikt 
Om kjøreplikten uttaler fylkesutvalget at «Kjøreplikten er viktig i dagens drosjeregulering og må ses i sammenheng med behovsprøvingen. Ved at løyvehaver får en eksklusiv tilgang til drosjemarkedet, pålegges løyvehaveren en kjøreplikt (driveplikt). Kjøreplikten er selve garantien for at distriktene er sikret et drosjetilbud 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Ved et bortfall av løyveordningen, vil en ikke kunne pålegge aktørene i drosjemarkedet et kjøreplikt. Resultatet vil være et drosjetilbud som faller bort på enkelte tidspunkt av døgnet og enkelte dager.»

(ffk.no)


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS