Høye nivå av uønskede stoffer i store kveiter
Kveiter som fiskere får opp fra havet har blitt kartlagt av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. (Illustrasjonsfoto)

Høye nivå av uønskede stoffer i store kveiter

Kartlegging viser uønskede stoffer i store kveiter, ifølge NIFES.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 30.04.2017 09:45

I store kveiter over 100 kilo er det svært høye nivå av uønskede stoffer, viser en ny kartlegging.

I kveiter under 40 kilo, som utgjorde mer enn 80 prosent av de analyserte fiskene, var det imidlertid lave nivå av stoffer som kvikksølv og organiske miljøgifter. For 85 prosent av de analyserte kveitene var nivået av uønskede stoffer under grenseverdiene i alle delene av fileten.

Flere mindre undersøkelser for noen år siden tydet på at nivåene av miljøgifter, særlig organiske miljøgifter, kunne være svært høye i atlantisk kveite. På oppdrag fra Mattilsynet satte NIFES derfor i gang en omfattende kartlegging av viktige uønskede stoffer i atlantisk kveite fra norske farvann.  Mellom september 2013 og mars 2016 ble det samlet inn totalt 392 kveiter fra hele norskekysten og i åpent hav fra Barentshavet i nord til Skagerrak i sør, med hovedvekt på de områder der denne arten fiskes mest. Disse kveitene ble analysert for metal og organiske miljøgifter. Det er denne rapporten som nå har blitt gjort tilgjengelig, ifølge nettstedet til NIFES. 

Resultatene fra kartleggingen er tilgjengelig i rapporten som har blitt presentert. 

NIFES er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning forsker på sjømat som blir spist. 


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS