Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende regioner
Utlyse 24. konsesjonsrunde er ett av tiltakene regjeringen vil gjennomføre. (Illustrasjonsfoto)

Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende regioner

Fire statsråder lanserte fredag formiddag regjeringens nordområdestrategi.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.04.2017 12:00

Regjeringen presenterte fredag den nye nordområdestrategien. Strategien ble lagt fram i Bodø. 

--Veksten i Nord-Norge er høyere enn i resten av landet, og kommer hele Norge til gode. Regjeringen styrker den samlede innsatsen i nord for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding. 

Regjeringen vil styrke den helhetlige tilnærmingen til nordområdepolitikken og øke satsingen på kunnskapsbasert næringsutvikling og infrastruktur i nord. 

--Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Sjømat, petroleum, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. Regjeringen presenterer nå en strategi for hvordan vi kan sikre ytterligere vekst. Det er de som bor i nord som vet best hvordan dette potensialet utløses. Nordområdepolitikken utvikles derfor i samarbeid med næringsliv, institusjoner og folkevalgte i nord, sier statsminister Solberg.

--Nord-Norge har et enormt potensial for vekst, utvikling og arbeidsplasser. Ved å styrke kunnskapen, knytte kompetanse og forskning tettere til næringslivet og styrke lokalsamfunnene vil Nord-Norge bli den vekstkraften Norge trenger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen vil
•    Etablere et miljø- og oljevernsenter i Lofoten/Vesterålen som skal bli et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling
•    Vurdere å opprette et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø
•    Etablere et leverandørutviklingsprogram og enklere samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsinstitusjoner
•    Utlyse 24. konsesjonsrunde 
•    Inngå et forpliktende samarbeid mellom stat, region og andre kompetansepolitiske aktører for økt kvalitet i utdanningsløpet 
•    Innføre ettergivelse av studielån for lærere i nord 
•    Investere 40 mrd. kroner i Nord-Norge i Nasjonal transportplan, 2018-2029
•    Få på plass bedre system for kommunikasjon i nordområdene 
•    Legge til rette for god bredbåndsdekning i Nord-Norge og flere fiberkabler fra Nord-Norge til utlandet

Hele strategien, på Regjeringen.no


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS