Nesten alle hytter på norske hender
Norskeid hytte på Sarnes i Nordkapp kommune. (Arkivfoto)

Nesten alle hytter på norske hender

Nordmenn eier det aller meste av hyttemassen i Norge.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 11.04.2017 23:30

97,5 prosent av hyttene i Norge er eid av nordmenn, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå

Svensker er største utenlandske hytteeier i Norge, og eier hver fjerde utenlandsk eide hytte. 

Nordmenn er opptatt av hytter og friluftsliv, og mange tilbringer tid på hytter i påsken.

I Norge var det ved årsskiftet 426 932 hytter. Av disse er kun 10 630 hytter helt eller delvis eid av utenlandske statsborgere. Dette utgjør kun 2,5 prosent av hyttemassen i Norge. I tillegg kommer 32 808 helårsboliger og våningshus som benyttes som fritidsbolig. Leiligheter og hybler som benyttes som fritidsbolig er heller ikke medregnet, viser statistikk over eksisterende bygningsmasse.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS