Om kommunal frihet
Stortingsrepresentanter for Venstre ønsker en sak på Stortinget for mindre statlig detaljregulering. (Illustrasjonsfoto)

Om kommunal frihet

Venstre ønsker for eksempel at kommunene skal få større frihet til å bestemme skjenke- og salgstider for alkohol.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 09.04.2017 21:45

André N. Skjelstad, Pål Farstad og Trine Skei Grande, stortingsrepresentanter for Venstre, har fremmet et representantforslag om kommunal frihet. 

Venstre-representantene ønsker blant annet at Stortinget skal be regjeringen komme med forslag som i større grad begrenser statlig detaljregulering gjennom å begrense statens mulighet til å overprøve kommunale vedtak og i mindre grad tar bruk av øremerking i statlige overføringer til kommunene.

Hele forslaget: 
«Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som i større grad begrenser statlig detaljregulering gjennom å begrense statens mulighet til å overprøve kommunale vedtak og i mindre grad tar bruk av øremerking i statlige overføringer til kommunene.

Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som i større grad lar kommunene øke egne inntekter gjennom blant annet å selv kunne fastsette eiendomsskatt og den kommunale skatteøren.

Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som gir kommunene større frihet til selv bestemme skjenke- og salgstider for alkoholholdige varer.

Stortinget ber regjeringen fremme sak tilbake til Stortinget med forslag som gir kommunene friheten til selv å tillate dobbel bostedsregistrering.

Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som gir kommunene større frihet til selv å regulere lokal fiskeoppdrettsnæring.» 


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS