Regjeringen uten ambisjoner for Finnmark
Geir Ove Bakken, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel. (Foto: Finnmark fylkeskommune)

Regjeringen uten ambisjoner for Finnmark

Geir Ove Bakken mener målet for fiskerihavns i Kamøyvær er at havna blir ferdigstilt innen 2022.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.04.2017 17:44

Geir Ove Bakken mener regjeringen nedprioriterer Finnmark. 

--Det er en tydelig nedprioritering av fylket når Høyre/Frp-regjeringen med støtte av Venstre og KrF, kun ferdigstiller pågående prosjekter og ikke starter opp nye riksveg og firserihavprosjekt. Det sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken(Ap). 

Bakkens konklusjonen på riksvegbevilgningen er:
•Vi må vente minst 15 år før modulvogntog kan kjøre vår prioriterte vegkorridor Hammerfest- Alta-finskegrensen. Kun småtiltak på Rv 94 Hammerfest-Kvalsund prioriteres.
•Bypakke Hammerfest og rassikring Kløfta kan komme først etter 2024.  Avlastningsveg i Alta er ikke i NTP. Dette er også prosjekter som er ferdigplanlagt, men ikke finansiert av dagens regjering
•Finnmarks nasjonale andel av vegmidlene utgjør under 2 %

Vi må forvente at dagens fiskerihavnstandard gjelder til nærmere 2030. 
•Skuffende på fiskerihavntiltak i Kjøllefjord som lå innen i 2018-21 og var det eneste prosjektet i Finnmark med positiv kost/nytte gevinst er utsatt til etter 2024. Det reagerer jeg sterkt på. I tillegg er rammen frem til 2022 redusert fra 200 til 100 mill. kr
•Prosjekter i Kamøyvær, Kiberg, Vardø og Havøysund prioritert også etter 2024
•Fiskerifylket får knapt 10 % av tilskuddet til større fiskerihavntiltak. 

Hovedutvalgslederen oppsummerer følgende som positivt og forventet
•Skarvebergtunellen prioriteres endelig som rassikringsprosjekt med oppstart i 2018
•Ferdigstillelse av Alta vest, E-105 Kirkenes i 2018 og Tana bru før 2020.  Totalt er det avsatt litt over 500 mill. kr til ferdigstillelse
•Sluttføring av fiskerihavntiltak i Båtsfjord og Mehamn med ca. 100 mill. kr
•Rullebaneutvidelse i Kirkenes i 2019.  

Muligheter før endelig vedtak i juni
Hovedutvalgslederen, sier regjeringens forslag har flertall og det blir vanskelig å få inn nye prosjekt før Stortinget vedtar NTP i juni. Men vi fortsetter kampen med høring i komiteen i slutten av april og med våre politiske kanaler, ifølge Bakken. 

--Målet er å få startet opp et nytt riksveg på korridoren Hammerfest-Alta-finskegrensen innen 2022. Rammen på fiskerihavntiltak må utvides og sikre at prosjekt i Kamøyvær og Kjøllefjord også ferdigstilles innen 2022, sier Geir Ove Bakken. 


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS