Statlige fiskerihavner blir fylkeskommunale havner
Indre havn, Honningsvåg. (Foto: Tatt våren 2016)

Statlige fiskerihavner blir fylkeskommunale havner

Regjeringen vil gi ansvaret for fiskerihavner til fylkeskommunene.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.04.2017 21:25

Fra 2020 overtar fylkeskommunene ansvaret for utbygging av fiskerihavner. Dette ansvaret ligger hos staten i dag. 

I det første forslaget hadde Solberg-regjeringen foreslått at ansvaret skulle overføres kommunene fordi det ikke var naturlig at fiskerinæringen hadde særordninger sammenlignet med annet næringsliv. 

Mostanden fra kommunene har vært stor. Kommunene ønsker ikke ansvaret for å bygge fiskerihavner.  I forslaget til ny regioninndeling skriver regjeringen at fylkeskommunene skal ta over investeringene fra 2020. 

Prop. 84 S (2016 – 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå. Side 75: 
«Det er føreslått å overføre eigarskapet og ansvaret for forvaltning, drift og utbygging av noverande statlege fiskerihamneanlegg til regionalt folkevalt nivå frå 2020.» 


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS