Vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene
I Nordkapp kan du bli vigslet av Kristina Hansen dersom regjeringen får igjennom lovendringsforslaget. (Arkivfoto)

Vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene

Ny oppgave for Nordkapp-ordføreren om lovendringen blir vedtatt.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.04.2017 12:00

Regjeringen foreslår å overføre vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene.

Det er ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta vigsler, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte.

--At vi nå foreslår at kommunene skal overta ansvaret for borgerlige vigsler er et godt tiltak for bedre tilgjengelige tjenester. Vi tror også at kommunene har bedre forutsetninger for å tilpasse seremonien til brudeparets ønsker enn det som har vært mulig i domstolene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne, ifølge Regjeringen.no.

Forslaget innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere, og for personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunens alminnelige vigselstilbud til disse gruppene skal være gratis og tilgjengelig. Dersom kommunen åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve dekket merkostnader ved dette.

Det tas sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018.


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS