Finnmark får 2,2 milliarder av 1 000 milliarder kroner
Det blir ny Skarvbergtunnel i løpet av få år. (Arkivfoto)

Finnmark får 2,2 milliarder av 1 000 milliarder kroner

Ny Skarvbergtunnel stikker av med mye av pengene Finnmark får i Nasjonal transportplan.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 06.04.2017 11:50

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan, perioden 2018 til 2029, får Finnmark 2,2 milliarder kroner av en pott for hele Norge på 1 000 milliarder kroner. 

E69 Skarvbergtunnelen er prosjektet som får mest i fylket i første del av perioden med 800 millioner kroner. I den forrige planen fra 2014 – 2023, var det beregnet at prosjektet skulle koste 650 millioner kroner. En økning på 23 prosent i løpet av årene. 

Repvåg Kraftlag bygger strømforsyning til Skarvbergvika i sommer. Det betyr at byggingen av tunnelen kan starte sommeren 2018. Hvis alt går etter planen blir tunnelen åpnet i 2020. 

Meld. St. 33 (2016 – 2017) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2018 – 2029
Side 62, side 325, side 315:

«Prosjektet E69 Skarvbergtunnelen i Finnmark omfatter bygging av en ny og lengre tunnel for å sikre to punkter mot snø- og steinskred. Punktene har henholdsvis høy og lav skredfaktor. Dagens tunnel er smal og tilfredsstiller ikke alle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Denne stenges når den nye tunnelen åpnes for trafikk.» 

 


Annonse:
https://stillinger.headvisor.no/nordkappkommune/sektorleder0918/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS