Nå kommer torskestoppen
Fredag 31. mars blir det torskestopp i åpen gruppe. (Illustrasjonsfoto)

Nå kommer torskestoppen

Det blir torskestopp før påske for åpen gruppe. De mest uheldige, mister torsk for 150 000 kroner.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 28.03.2017 16:00
Sist oppdatert : 28.03.2017 22:02

De som vil ha ekstrafisk ut over egen fartøykvote må skynde seg, skriver Kyst og Fjord.

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen kystgruppe i fisket etter torsk nord for 62°N. Beslutningen har virkning fra og med fredag 31. mars.

Meldingen gjelder fiskere som ikke har kvoter i det lukkede fisket. 
For å sikre at fiskerne i åpen kystgruppe tar hele sitt tildelte kvantum, ble det også i år gjort en viss overregulering. Det vil si at hver enkelt båt blir tildelt mer kvote enn det en eksakt deling av totalkvoten på antall deltakere skulle tilsi. På den måten tar man høyde for at noen ikke tar hele sin tildelte kvote, mens andre kanskje vil fiske mer. 

I 2017 er kvotene i åpen gruppe satt slik: 
Lengde - Maksimalkvote - herav garantert kvote
Under 8 meter - 18 tonn - 14 tonn
8 til 9,9 meter - 25 tonn - 20 tonn
Over 10 meter - 29 tonn - 22 tonn

Hver båt er garantert å få lov å fiske sin garanterte kvote. Stoppen som nå er varslet rammer muligheten til å hente inn ekstrafisken som ligger i maksimalkvota. Det betyr at en båt i gruppa 10 meter eller mer, som ikke har nådd taket for garantikvota si innen 31. mars, mister muligheten for de sju ekstra tonnene som ligger i differansen mellom 29 og 22 tonn. Ut fra en snittpris for de sju tonnene på 22 kroner, vil fiskeren da tape fisk for drøye 150 000 kroner, i følge avisa Kyst og Fjord.

Fiskeridirektoratets oversikt over oppfisket kvantum per uke 12, forteller at den åpne kystgruppa hadde tatt 15 548 tonn av sin gruppekvote på 20 185 tonn. Dermed gjenstår bare 4 637 tonn av totalen, pluss en avsatt ferskfiskbonus på 2 100 tonn som ikke flåten får begynne å fiske på før til våren. 

Fisketakten i år har ligget bak fjoråret, da åpen gruppes kvantum ved uke 12 var 17 546 tonn.


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS