Store variasjoner i omsorgstjenester
Det er også betydelige variasjoner når det gjelder satsing på hjemmebaserte tjenester eller institusjonstjenester. (Illustrasjonsfoto)

Store variasjoner i omsorgstjenester

Samdata, Helsedirektoratets statistikk som ble lagt i mars, viser stor variasjon i kommunenes omsorgstjenester.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 01.04.2017 21:45

I mange kommuner mottar knapt 60 prosent av de eldre hjelp fra kommunen, mens andre kommuner gir tjenester til mer enn 80 prosent av sine eldre innbyggere. Hvilket tilbud som gis, og hvor omfattende tilbudet er, varierer også. Dette ifølge Helsedirektoratet.no

Forskjellene mellom kommunene er særlig store når det gjelder tilbudet av dagsenter. Det er også betydelig variasjon i mottakere av korttid- og langtidsopphold på institusjon, og i omfanget av eldre mottakere av trygghetsalarm.

Selv om dataene er mangelfulle og behovet for tjenester kan være ulikt, forklarer de likevel ikke de store forskjellene i antall mottakere av disse tjenestene, mener Helsedirektoratet.

Rapporten Samdata skal gi økt kunnskap om tjenestetilbud, ressursbruk, utviklingstrekk og variasjoner i kommunale helse- og omsorgstjenester. Analysene har hatt som mål å innhente kunnskap om styrker og svakheter ved eksisterende data på kommunale helse- og omsorgstjenester.


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS