326 milliarder kroner på helse i fjor
Økte helseutgifter i Norge i 2016 sammenlignet med 2015. (Illustrasjonsfoto)

326 milliarder kroner på helse i fjor

Det har blitt presentert foreløpige tall for hva Norge brukte på helse i fjor.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 20.03.2017 01:19

Foreløpige tall viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 10,5 prosent av BNP.

Per innbygger utgjør dette i overkant av 62 000 kroner, om lag 2 000 kroner mer enn i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå

Hvor stor del av de tilgjengelige ressursene som brukes på helse, varierer mye mellom land. For å sammenligne dette er det vanlig å se på de ulike lands helseutgifter som andel av BNP. I 2016 utgjorde helseutgiftene i Norge 10,5 prosent av BNP, mot 10,0 prosent i 2015. De siste tilgjengelige tallene fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at gjennomsnittlige helseutgifter som andel av BNP i OECD-landene var på 9,0 prosent i 2015. Her er det store variasjoner mellom landene. USA har en andel på 16,9 prosent, mens Tyrkias andel er på relativt lave 5,2 prosent.

I Norge har rundt 85 prosent av helseutgiftene blitt finansiert av det offentlige de siste årene. Anslag for 2016 viser at andelen var 85,2 prosent, tilsvarende 277 milliarder kroner.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i en viss periode. 


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS