Kulturelle spaserstokken
Perleporten Kulturhus har hatt arrangement for eldre. (Arkivfoto)

Kulturelle spaserstokken

Det er mulig å søke om penger til arrangement for eldre.
Kultur
Raymond Elde
Publisert : 12.03.2017 15:45

Nordkapp kommune ber aktører i kommunen søke tilskudd for å arrangere tilbud i den kulturelle spaserstokken for eldre i kommunen. 

Nordkapp kommune søker hver år tilskudd fra Finnmark fylkeskommune til den kulturelle spaserstokken. Eldrerådet er med som samarbeidspartner i arbeidet med søknad og prioritering av midlene til spaserstokken i Nordkapp kommune. Det er tildelt kr 45 000 i tilskudd til spaserstokken for 2017. 
Det er tre prioriterte områder som gis tilbud i regi av spaserstokken i 2017:
 1. Kunst og kultur tilbud - møteplass for eldre
 2. Film og teatertilbud
 3. Kulturhistoriske utflukter

Tilskuddet til spaserstokken er halvert de siste årene, noe som fører til at eldrerådet må innføre en egenandel. 

Aktuelle aktører kan søke Nordkapp kommune om tilskudd på inntil kroner 5 000 til å gjennomføre kunst og kulturtilbud, konserter og kulturhistoriske utflukter. Det er løpende tildelinger inntil budsjettet er brukt opp. Søkere må selv stå for hele arrangementet, markedsføring og gjennomføring. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av arrangementet og kostnader.

Søknad kan sendes på epost til kulturkonsulent i Nordkapp kommune. 


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS