Mener storkapitalen angriper lokaldemokratiet
Jan Olsen, ordfører i Nordkapp. 8Arkivfoto)

Mener storkapitalen angriper lokaldemokratiet

Ordfører Jan Olsen mener storkapitalen angriper storsamfunnet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.01.2021 09:37
Sist oppdatert : 14.01.2021 09:52

Vinner kommunen søksmålet fra Scandic blir det mye billigere å besøke Nordkapp-platået, mener ordføreren. 

--Ved å saksøke Nordkapp kommune forsøker Scandic å få erklært statlige myndighetsorganers lovforståelse og tolkninger som feilaktige. Nordkapp kommune er nå en skyteskive for Scandics uenighet med lovgiver og de øverste ansvarlige fagetater for friluftsloven, har ordfører Jan Olsen (SV) skrevet i en pressemelding

--Dette er internasjonal storkapital som ved å angripe lokaldemokrati og lokal forvaltning, utfordrer alminnelige rettsoppfatning og norske forvaltningsprinsipper med mål om å oppnå kontroll over vår naturressurs, ifølge Olsen. 

--Vinner Nordkapp kommune saken blir det svært mye billigere å besøke Nordkapp-platået ved at selvkostprinsippet i friluftsloven må legges til grunn for eventuell avgiftsinnkreving. Vinner Scandic saken kan Scandic uten hinder maksimere avgiftsnivået og avkreve både bilister og besøkende det beløp de måtte ønske ved at de selv fritt regulerer avgiftsnivået, heter det i pressemeldingen fra ordføreren i Nordkapp. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS