Mindre fersk torsk
Sjark skal levere fisk i Nordvågen. (Arkivfoto)

Mindre fersk torsk

Tallene viser at mindre fersk torsk har blitt levert i år sammenlignet med i fjor.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 13.07.2020 01:19

Kystfiskeflåten og trålerne har så langt i år levert et betydelig lavere kvantum fersk torsk enn i fjor. Rederienes inntekter har likevel økt, takket være gode priser.

Torskeflåten har tidvis slitt med dårlig vær på hjemmebane i vinter, og ute på markedene har koronaen skapt utfordringer. Med vinter- og vårsesongen vel unnagjort, blir hovedkonklusjonen at torskefiskerne likevel har kommet godt ut av situasjonen på det viktigste punktet: Penger i banken, melder Fiskeribladet.

To prosent ned
Tall fra Norges Råfisklags viser at det er landet 170 000 tonn fersk torsk, to prosent lavere enn i fjor. I perioden økte inntektene med 270 millioner kroner, fra 3,68 milliarder til 3,95 milliarder.

 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS