Kvoteråd for snøkrabbe
Trålfangstene på det årlige økosystemtoktet i Barentshavet er én av indeksene forskerne bruker til å beregne snøkrabbebestanden.

Kvoteråd for snøkrabbe

Snøkrabbebestanden fortsetter å øke i Barentshavet.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 11.12.2019 01:30

Havforskningsinstituttet gir kvoteråd til myndighetene for snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet.
For 2019 var kvoterådet på mellom 3500 og 5000 tonn. Det nye rådet for fisket i 2020 er på opptil 5500 tonn.

Har spasert inn
Det er fjerde gang HI gir råd for hvor mye det er forsvarlig å fiske av den relativt nye arten. I motsetning til kongekrabben, har snøkrabben trolig vandret inn av egen maskin.

– Bestanden har økt betydelig siden 2010. Nå finnes krabben trolig i alle egnede leveområder på norsk sokkel, sier havforsker Ann Merete Hjelset.

Bare fiskbart midt på havet
– Likevel er det bare på et begrenset område sentralt i Barentshavet at vi finner høy nok tetthet av krabbe til at det er av interesse for fiskerne, forklarer hun.

Kvoterådet gjelder derfor bare for det området.

Myndighetene ønsker at snøkrabben skal kunne høstes maksimalt på lang sikt samtidig som risikoen for uønskede effekter på økosystemet holdes lav.

(pressemelding Havforskningsintituttet)


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS