Mener det er en svart fredag for naturen og samiske rettigheter
Runar Myrnes Balto, leder av Norske Samers Riksforbund. (Foto: Maria Louise Somby)

Mener det er en svart fredag for naturen og samiske rettigheter

Norske Samers Riksforbund er misfornøyd med at Nussir ASA får driftskonsesjon.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.11.2019 16:00

Kongen i statsråd tar ikke klagene til følge om tildeling av driftskonsesjon til Nussir ASA for utvinning av Repparfjord kobberforekomst.  

Sametinget, flere reinbeitedistrikt og Naturvernforbundet klaget på vedtaket om driftskonsesjon til Nussir ASA. 

--Dette er en svart fredag for både naturen og samiske rettigheter. Vi fordømmer vedtaket på det sterkeste, sier Runar Myrnes Balto, leder av Norske Samers Riksforbund (NSR), i en pressemelding. 

--Det er livsgrunnlaget til samiske familier som ødelegges når kalvingslandet til reindrifta blir et industriområde og fjorden en avfallsplass. Familier opplever å stå helt rettsløse i møtet med industri og myndigheter. Dette er et skammelig overgrep mot dem, sier Balto. 

Ekstraordinært landsstyremøte  
Myrnes Balto varsler nå at han kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte i NSR for å drøfte hva organisasjonen nå skal gjøre, og at han vil løfte Nussir som hastesak på Sametinget. NSR-lederen lover også støtte til rettighetshaverne.

--Vi kommer til å støtte rettighetshaverne så godt vi kan videre. I denne saken mener vi bestemt at Norge bryter urfolks rettigheter, og at beslutningen er feil. Derfor fortsetter vårt engasjement videre, avslutter Myrnes Balto.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS