Ville vedta områdeplanen i tirsdagens møte og lovlighetsklagene ble tatt til følge
Nordkapp kommunestyre tirsdag 5. november 2019.

Ville vedta områdeplanen i tirsdagens møte og lovlighetsklagene ble tatt til følge

Arbeiderpartiet signaliserte at kommunestyret bør endre områdeplanen for Nordkapp-halvøya fra privat til offentlig formål, i tirsdagens møte.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 05.11.2019 16:00

Kari Lene Olsen, gruppeleder for Arbeiderpartiet, rakte ut en forsonende hånd og ville tirsdag regulere Nordkapp til offentlig formål. 

Arbeiderpartiet spurte rådmannen om det var mulig å endre formålet på Nordkapp fra privat til offentlig for å komme raskt videre. 

Rådmannen svarte at kommunestyret skal behandle klagesaken, ikke selve planen, men offentlig formål har blitt utredet tidligere og kan trolig vedtas i dag. 

Varaordfører Tor Mikkola (Sp) fremmet et forslag på 30 punkt der man tar alle klagene til følge på grunn av saksbehandlingsfeil. Senterpartiet og SV ga nye ordre for arbeidet videre med områdeplanen for Nordkapp-halvøya. Dette forslaget fikk 16 stemmer, mindretallet på tre, Arbeiderpartiet, stemte for rådmannens forslag om at klagene skulle avises. 

--Arbeiderpartiet har ikke endret syn på saken, men den nye posisjonen i Nordkapp-saken gikk til valg på offentlig formål. Valgresultatet respekterer vi og vi vil komme videre, sa gruppeleder Kari Lene Olsen. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS