Stor interesse for leting etter olje og gass i Norge
33 selskap har meldt inn interesse for nytt areal for å lete etter olje og gass. (Illustrasjonsfoto)

Stor interesse for leting etter olje og gass i Norge

Regjeringen synes det har kommet inn interessante søknader.
Olje og gass i nord
Raymond Elde
Publisert : 24.09.2016 21:45

Da søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden i de best kjente leteområdene (TFO 2016) gikk ut, hadde 33 oljeselskaper meldt sin interesse for å få tildelt nytt areal for å lete etter olje og gass i de beste kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel.

Dette er en viss nedgang i forhold til fjorårets TFO-runde som i all vesentlig grad skyldes fusjoner og strukturelle endringer blant oljeselskapene, ifølge Regjeringen.no.

Det forhåndsdefinerte området ble betydelig utvidet både i Norskehavet og Barentshavet i forbindelse med denne konsesjonsrunden. Det er, ifølge olje- og energiminister Tord Lien, kommet inn interessante søknader både i dette området og for øvrig i TFO-området.

TFO er ordningen med årlige tildelinger av nye utvinningstillatelser i de best kjente leteområdene på norsk sokkel. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til rask og effektiv utforskning av norsk sokkel. TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kjennskapen i områder på norsk sokkel økes.


Annonse:
https://www.facebook.com/brillehus/
Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS