Fiskeriministeren vil rydde opp i turistfiskenæringen
Fisk som blir smuglet ut av landet er ett av problemene med turistfiskenæringen. (Foto: Midt-Norge tolldistrikt)

Fiskeriministeren vil rydde opp i turistfiskenæringen

Fiskeriministeren innkaller til møte når sesongen er over.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.08.2019 01:41

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) varsler oppgjør med de useriøse aktørene i turistfiskenæringen, og inviterer næringen og myndighetene til et møte.

--I løpet av sommeren har vi fått meldinger om at det dessverre er useriøse aktører i næringen. Disse driver økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og de ødelegger for alle de bedriftene som gjør en skikkelig jobb. Når sesongen er slutt ønsker jeg å invitere næringen, tilsynsmyndigheter og andre berørte til et møte i departementet for å drøfte hvordan vi kan få slutt på cowboyvirksomheten som foregår, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding. 

De siste tiårene har det har vært en stor fremvekst av reiselivsbedrifter som legger til rette for turistfiske. 53 av de 65 bedriftene i Finnmark som i juni var registrert som fisketurismebedrift er fra Vest-Finnmark. På landsbasis var det i juni registrert cirka 1 000 bedrifter i registeret i Fiskeridirektoratet. Mellom 300 og 400 av bedriftene ligger i Nord-Norge.

--Vi ønsker flere turister til Norge, men vi må også ta vare på fisken vår, og dem som lever av den. Det er helt uakseptabelt når turister kommer til Norge med mål om smugle så mye fisk som mulig over landegrensen. Slike "turister" vil vi ikke ha. Jeg blir opprørt når jeg hører om turister som tar med seg den beste delen av fisken, og kaster resten i søpla, sier fiskeriministeren.

Flere tiltak 
Regjeringen har gjort flere tiltak for å avdekke og redusere den ulovlige delen av turistfiske.

--Vi har fått på plass nye rapporteringsregler og vi har doblet bøtene. Det har også vært flere kontroller, noe som kan ha ført til at betyr at flere lovbrudd avdekkes. Men vi er ikke i mål, og derfor spør jeg nå hvordan næringen og myndighetene sammen kan finne gode løsninger, sier Nesvik.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS