Fortsatt godt seifiske
Fortsatt bra fiske etter sei. (Foto: Havforskningsinstituttet)

Fortsatt godt seifiske

Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 07.08.2019 01:30

Omsetningen av fersk sei ble ytterligere redusert i uke 31 og utgjør 1 090 tonn til en verdi av syv millioner kroner. 

Dette er en reduksjon på vel 670 tonn fra uke 30 og en reduksjon på 1 000 tonn fra uke 29. Av de 1 090 tonnene i uke 31, mandag 29. juli til søndag 4. august, var 524 tonn tatt med snurrevad, 400 tonn ble tatt på not og 60 tonn på juksa, ifølge Norges Råfisklag.

På begge redskapene ble det landet mest i Vest-Finnmark. Kvantumet notfanget sei er fortsatt størst med 400 tonn mot 320 tonn på snurrevad.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS