Gikk i land på Gjesværstappan
Gjesværstappan.

Gikk i land på Gjesværstappan

Erling Walsøe reagerer på at cruiseskip satte passasjerer på Gjesværstappan.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 03.08.2019 12:00

For kort tid siden satte et utenlandsk cruiseskip passasjerer på Gjesværstappan. 

--Ren miljøkriminalitet, sier Erling Walsøe til Sagat.

Det er ferdselforbud på Storstappen fra 15. juni til 15. august.

Erling Walsøe eier en del grunn i området som er erklært som naturreservat.
--Jeg har som grunneier sterke begrensninger for å benytte området, og det aksepterer jeg selvsagt. Når et cruiseskip velger å stanse opp utenfor her og sette folk i land i vernet område, så dreier det seg ikke om annet enn ren miljøkriminalitet. Det er helt uakseptabelt, og myndighetene må øyeblikkelig ta affære, sier Walsøe.

Seniorrådgiver Torkjell Morset i Statens naturoppsyn sier at de har vært i kontakt med ledelsen om bord i det aktuelle cruiseskipet.

--Vi fikk melding om at turister hadde gått i land på Storstappen, og det er altså ikke anledning til å gå i land her på denne tiden. Vi har i oppgave å ivareta Gjesværstappan naturreservat, og vi har gjort det helt klart at slik ilandstigning ikke er akseptabel. For kort tid siden satte vi ut tre merkede bøyer for å markere at det her er snakk om et vernet område, og at det ikke er lov til å gå i land. Det er litt vanskelig å få til merking i dette området, men vi vil forsøke å få til bedre opplysning om at det dreier seg om et naturreservat, sier Morset.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS