Normal drift for ambulanseflyene fra 1. august
Beech B250, ambulansefly.

Normal drift for ambulanseflyene fra 1. august

Daglig leder Marius Hansen berømmer involverte parter i en krevende periode.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 31.07.2019 19:30

Babcock vil ha alle flyene i ambulanseflytjenesten i normal drift fra 1. august.

Det innebærer at det vil være døgnkontinuerlig beredskap med kortbanefly på alle baser hvor det er påkrevd, og et jetfly i døgnberedskap på Gardermoen. 

Berømmer alle som har stått på
Daglig leder Marius Hansen berømmer alle som har stått på i en krevende overgangsperiode.
--Jeg vil takke pilotene, instruktørene, helsepersonell og alle i administrasjonen som har bidratt til at vi har kommet gjennom denne krevende perioden. Jeg vil også takke de som har bidratt fra vår organisasjon i Sverige for å ivareta beredskapen i Norge. Innsatsen fra alle har vært formidabel, sier Hansen.

Krevende overgangsperiode
Hansen mener at overgangsperioden har vært spesielt krevende i og med at pilotene som ønsket å fortsette i tjenesten var i full jobb hos tidligere operatør frem til overtakelsen.
--Da vi overtok driften av ambulanseflytjenesten 1. juli, overtok vi samtidig arbeidsgiveransvaret for 91 piloter fra forrige operatør. Siden disse pilotene var i full jobb frem til overtakelsen, var det ikke mulig å få dem helt ferdig trent på forhånd. Pilotene har derfor gjennomført trening og utsjekk etter hvert som de kom på vakt på sine respektive baser, sier Hansen.

Fortsetter treningen
I dag har 70 av de 91 pilotene som begynte 1. juli fullført treningen. Sammen med de pilotene Babcock hadde tilgjengelig før overtakelsen, er det nå nok piloter tilgjengelig til å fylle alle vaktplaner. I tillegg vil Babcock fortsatt ha fly og personell i Sverige i beredskap etter behov. Treningen av de pilotene som fortsatt ikke er sjekket ut, vil fortsette til alle har kommet gjennom.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS