Trusselssaken i Nordkapp-debatten har blitt henlagt
Områdeplanen for Nordkapp-halvøya ble behandlet av kommunestyret den 20. juni.

Trusselssaken i Nordkapp-debatten har blitt henlagt

Politiet har vurdert lovligheten av kommunikasjonen mellom en engasjert borger og en kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.07.2019 11:00

Etter kommunestyrets behandling av områdeplanen for Nordkapp-halvøya iverksatte politiet etterforskning i det som kunne være en trusselssak mot en kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet. 

Politijurist Thomas Darell forteller til Radio Nordkapp, at etterforskning har blitt gjennomført.  
--Vi har vurdert saken. For det første om det er bevismessige holdepunkt for å reagere med straff. For det andre om det er rettslige grunnlag, altså om det finnes en lovhjemmel som rammes av forholdet. Vår konklusjon er at det er det ikke, sier Thomas Darell. 

Meldingen politiet har etterforsket går på en melding fra en person som ønsket at en kommunestyrerepresentant skulle endre stemmegivning i Nordkapp-saken. Det har vært en kommunikasjon dem imellom. Spørsmålet har vært om kommunikasjonen har vært av en sånn karakter at det er en trussel eller hensynsløs adferd. Konklusjonen er at det har det ikke vært. 

Thomas Darell tror ikke den politiske debatten hardner til på grunn av henleggelsen av denne saken. 

Nordkapp kommunestyre behandlet områdeplanen for Nordkapp-halvøya den 20. juni. Et knapt flertall, bestående av Arbeiderpartiet og to representanter fra Høyre, sørget for at planen ble vedtatt. 

Skjemmes 
Thomas Darell mener mange voksne bør skjemmes basert på innlegg som publiseres på Facebook.com. Han mener det er skremmende å se hvor lite innsiktsfull og hvor lite aksept enkelte har for meninger av motsatt karakter av det dem selv mener. Han mener dette er et samfunnsproblem. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS