Oppstart av desimeringsfiske

Desimeringsfangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område vest for 26 grader øst startet opp 10. april.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 11.04.2012 01:30

Desimeringsfangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område vest for 26 grader øst startet opp 10. april.

Ordningen er et tiltak som skal bidra til å begrense spredning av kongekrabbe, og innebærer at fisker og kjøper får tilskudd for å fangste og lande mot kongekrabbe som er fangstet utenfor kvoteregulert område. 

I 2012 er ordningen utvidet til at det vil bli betalt tilskudd for all hunnkrabbe som landes.

Tilskuddet for kongekrabbe under 0,8 kilo blir videreført fra 2011.

De som ønsker å delta kan melde seg på til Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 1. juni 2012.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS